နဝရူပ ဗျာလ ရုပ်တု (Byar La Statute)

နဝရူပ – ဗျာလ ========== “အဗျလော လာဘော၊ ယဿတိဗျာလော” ယဿ – အကြင် သတ္တဝါ ၉ မျိုးတို့၏ အစိတ်အပိုင်းဖြင့် တန်ဆာဆင်အပ်သော သတ္တဝါအား အဗျာလော – ဘေးဥပါဒ်ကို မဖြစ်စေတတ်ဘဲ[…]

Read more